STEAn tukemana leirille (Veikkaus)

Tuettu leiri


Lasten kesäleiriyhdistys -76 ry saa tukea STEAlta (Veikkaus). Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi osallistua Kurun Kesäleirille edullisemmalla, STEAn tukemalla hinnalla. STEA-tuki alentaa leirin hintaa -50% leirin normaalista yleishinnasta. Tuettu leiri myönnetään sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten syiden perusteella. Nämä syyt voivat liittyä leirille lähtevään lapseen tai lapsen perheeseen.

Tuettu lomatoiminta tarjoaa kannustavia kokemuksia, uusia kaverisuhteita sekä mielekästä ja turvallista kesätoimintaa leiriläiselle. Leirit tukevat perheen hyvinvointia mahdollistamalla huoltajille esimerkiksi apua yhteisen loma-ajan järjestämiseen tai aikaa lepoon ja työntekoon koulujen loma-aikana.

Tuettuun hintaan on joitakin rajoituksia. STEA-tukea ei voi saada leiriläinen, joka
– asuu ulkomailla
– asuu sijaishoidossa esim. ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa

Tuettua leiripaikkaa voi hakea leirihaku-lomakkeessa täyttämällä ”Tuettu leiripaikka”-kohdat. Haku-lomakkeessa kysytään perusteluja siihen, miksi lapselle haetaan tuettua leiripaikkaa. Alta löydätte esimerkkejä perusteista, jotka oikeuttavat Veikkauksen alennukseen leirimaksussa.

Esimerkkejä sosiaalisista perusteista:

– Perheen jaksaminen, ei tukiverkkoa tai syrjäytymisvaarassa oleva perhe
– Perhetausta (esim. suuri perhe, yksinhuoltajuus tai uusperhe, adoptio, sijoitus perheeseen, monikulttuurinen- tai maahanmuuttajatausta)
– Muutokset perheessä tai lähipiirissä (esim. ero, muutto, uusi lapsi, lähimmäisen menehtyminen tai arkeen vaikuttavat terveydelliset ja taloudelliset muutokset)
– Yksinäisyys, leiriläinen kaipaa uusia kavereita tai omanikäistä seuraa kesälle
– Kiusaaminen
– Oppimisvaikeudet
– Netti- ja peliriippuvuus
– Sosiaalisten taitojen tukeminen

Esimerkkejä terveydellisistä perusteista:

– Lapsen pitkäaikaissairaus (esim. epilepsia, migreeni, diabetes, astma, keliakia)
– Perheessä arkeen vaikuttava sairaus (esim. syöpä, mielenterveysongelmat tai riippuvuus)
– Perheessä kehityshäiriö (esim. autismi, adhd, dysfasia)
– Perheessä kehitysvammainen, liikunta-, kuulo- tai näkörajoitteita

Esimerkkejä taloudellisista perusteista:

– Perheessä on pienet tulot (esim. 1000€ / perheenjäsen)
– Perhe on velkaantunut
– Vanhempi on työtön, pitkällä sairauslomalla, opiskelija tai eläkeläinen

Muita tukimahdollisuuksia leirimaksuun
Esimerkiksi oman kunnan sosiaalitoimesta tai seurakunnasta voi kysyä tukea leirimaksuun, sillä monet kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan.
Ilman tukea leirille
Leirille on mahdollista osallistua myös mikäli tuetulle leirimaksulle ei ole tarvetta. Tällöin leirin hinta on tuetun leirin hinta kaksinkertaisena.