Veikkauksen tukemana leirille

Leirimaksuun on mahdollisuus saada Veikkauksen tukea, eli alennusta leirimaksusta. Alennusta myönnetään erilaisista sosiaalisista, terveydellisistä ja taloudellisista perusteista, jotka liittyvät leirille lähtevään lapseen tai lapsen perheeseen.

Alennusta haetaan samalla lomakkeella, jolla haetaan leiripaikkaa. Lomakkeesta täytetään alennukseen liittyvät kohdat.

Alta löydätte esimerkkejä perusteista, jotka oikeuttavat Veikkauksen alennukseen leirimaksussa.

Sosiaalisia perusteita voivat olla esimerkiksi:

 • lapsen sosiaalisen kasvamisen tuki
 • yksinäisyys
 • kiusaaminen
 • netti- ja peliriippuvuus
 • oppimisvaikeudet
 • maahanmuuttajatausta, pakolaistausta tai monikulttuurinen tausta
 • uusperhe, monikkoperhe, eroperhe tai yksinhuoltajuus
 • perheessä yli kolme lasta, nuoremman sisaruksen syntymä äskettäin
 • vakava sairastuminen tai kuolema lähipiirissä
 • perheen jaksaminen, perhe syrjäytynyt, perheessä päihdeongelma

Terveydellisiä perusteita voivat olla esimerkiksi:

 • lapsen pitkäaikaissairaus (esim. keliakia, diabetes, astma)
 • perheessä esim. kehitysvammainen, kuulo- tai näkörajoitteinen
 • lapsen tai muun sisaruksen kehityshäiriö (esim. adhd, dysfasia)
 • lapsen arkeen vaikuttava allergia
 • perheessä liikuntarajoitteita (esim. pyörätuoli)
 • perheessä mielenterveyssairaus
 • perheessä arkeen vaikuttava sairaus (esim. syöpä, riippuvuus, reuma)

Taloudellisia perusteita voivat olla esimerkiksi:

 • työttömyys
 • pienet tulot
 • suuri perhe
 • opiskelijatalous
 • eläkeläistalous
 • huoltajalla rahapeliriippuvuus
 • ylivelkaantuminen
 • velkajärjestely
 • ulosotto

Huomaa, että Veikkauksen alennukseen on joitakin rajoituksia.

Seuraavissa tilanteissa leirimaksuun ei voi saada Veikkauksen alennusta:

 • leirille osallistuva lapsi tulee ammatillisesta perhekodista, laitoksesta tai vastaavasta osakeyhtiömuotoisesta organisaatiosta
 • leirille osallistuva lapsi ei asu vakituisesti Suomessa

Muita tukimahdollisuuksia leirimaksuun

Esimerkiksi oman kunnan sosiaalitoimesta tai seurakunnasta voi kysyä tukea leirimaksuun, sillä monet kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan.

Ilman tukea leirille

Leirille on mahdollista osallistua myös mikäli tuetulle leirimaksulle ei ole tarvetta. Tällöin leirin hinta on tuetun leirin hinta kaksinkertaisena.