Peruutusehdot

Leirin peruuntuminen pandemian vuoksi

Jos leiri joudutaan peruuttamaan epidemian pohjalta tehtyjen viranomaismääräyksien vuoksi, tarjotaan ensisijaisesti mahdollisuutta vaihtaa toiseen leiriajankohtaan ja toissijaisesti palautetaan leirimaksu kokonaisuudessaan.

Leirin keskeytyminen

Leiriläisen sairastuminen tai loukkaantuminen leirillä

Kaikki leiriläiset ja työntekijämme ovat vakuutettuja. Sairastumisen tai loukkaantumisen yhteydessä otamme yhteyttä huoltajaan.

Helpot ja lyhyet sairaustapaukset pystytään hoitamaan leirillä (esim. haava, kevyt nilkan nyrjähdys tms.). Leiriläinen voidaan tarvittaessa siirtää nukkumaan sisätiloihin. Vaativammissa tapauksissa voimme erikseen sopia huoltajan kanssa lapsen kuljetuksesta esimerkiksi terveyskeskukseen tai päivystykseen. Suurimmassa osassa tapauksista päivystyskäynnin hinta menee vakuutukseen, mutta joissain tapauksissa kuljetuksen maksu tulee huoltajalle.

Leiriläisen loukkaantuessa, sairastuessa vakavammin tai sairastuessa helposti tarttuvaan tautiin (kuume, oksennustauti tms.) leiriläinen joudutaan kotiuttamaan leiriltä. Kuten koulussa, päiväkodissa ja harrastuksissa, ei leirilläkään voi olla kipeänä. Tähän on kolme syytä: 1. Leiriläisen on mukavampaa sairastaa kotona tutussa ympäristössä 2. Vaikka leiriläisen leirin keskeytyminen on ikävää, on kuitenkin tärkeää, ettei tauti tartu muihinkin leiriläisiin tai ohjaajiin. 3. Leirillä on tietty määrä ohjaajia, ja resurssimme eivät valitettavasti riitä irroittamaan yhtä ohjaajaa jatkuvasti yhden lapsen avuksi.

Vakavammissa sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa huoltajan tulee vuorokauden kuluessa järjestää leiriläiselle kuljetus leiriltä kotiin. Korvausta keskeytyneestä leiristä voitte hakea ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä.

Leiriltä poistaminen sääntöjen rikkomisen vuoksi

Teemme leirillä kaikkemme leiriläisten viihtymisen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen. Joskus mahdollisuutemme tulla leirillä vastaan, keskustella, sopia yhteisiä sääntöjä ja sovitella asioita, eivät kuitenkaan riitä. Esimerkiksi tapauksessa, jossa leiriläinen rikkoo vakavasti tai toistuvasti leirin sääntöjä, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa leiriläinen lähetetään kotiin ennen leirin loppua. Vakavia leirin sääntörikkomuksia ovat esimerkiksi päihteiden (tai niihin viittaavien esineiden/ aineiden) tuonti leirille tai leirialueelta karkaaminen.

Kiellettyjä aineita ovat:

  • Alkoholi (myös tyhjät pakkaukset)
  • Nikotiinituotteet (myös käytetyt ja/tai tyhjät pakkaukset)
  • Huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet (myös käytetyt ja/ tai tyhjät pakkaukset)

Mikäli leiriläiseltä löytyy hallustaan kiellettyjä esineitä/ aineita, sääntöjä on toistuvasti rikottu tai sääntörikkomus on ollut vakava, leirimaksua ei palauteta. Leiriltä poistamisesta keskustellaan huoltajan kanssa, mutta lopullisen päätöksen leirin keskeyttämisestä tekee leirijohto. Mikäli leiri päätetään keskeyttää, huoltajan tulee vuorokauden kuluessa järjestää leiriläiselle kuljetus leiriltä kotiin.

Koko leirin keskeytyminen

Jos koko leiri joudutaan keskeyttämään ennen leirin keskivaihetta, tarjoamme ensisijaisesti mahdollisuutta osallistua ilmaiseksi toiselle leirillemme. Jos tarjotut leirit eivät sovi leiriläiselle, palautamme leirimaksun toteutumattomilta leiripäiviltä.

Leirin peruutusehdot

Peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian toimistoon sähköpostitse (kurunleirit@gmail.com).

Huomaa, että leirimaksun maksamatta jättäminen tai leiriltä pois jääminen ei riitä peruutukseksi! Perumatta jätetty leiripaikka laskutetaan, vaikka lapsi ei saapuisi leirille.

  • Leiripaikan peruminen on maksutonta vielä kuukautta ennen leirin alkamista. Tällöin jo maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
  • Maksuttoman peruutusajan jälkeen peritään toimistokuluina 15 euron peruutusmaksu leirilaskua kohden.
  • Leiripaikka on peruttava viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkamista. Tämän jälkeen leirimaksu peritään, vaikka leiri peruutettaisiinkin. Poikkeuksena äkilliset sairastumistapaukset (lääkärintodistus vaaditaan), jolloin leirimaksu palautetaan kokonaan toimistokuluja (15€ per leirilasku) lukuun ottamatta.
  • Perumatta jätetty leiripaikka laskutetaan, vaikka lapsi ei saapuisi leirille.
  • Maksamattomat laskut siirretään kauden lopuksi perintään SVEA-perintätoimistolle.

Yhteiskuljetuksen muutosehdot

Jos toivotte muutosta leirikuljetuksen varaukseen, ottakaa meihin yhteyttä sähköpostitse kurunleirit@gmail.com.

Leirikuljetuksen muuttaminen on maksutonta vielä kaksi viikkoa ennen leirin alkamista. Jos olette maksaneet lopullista leirikuljetusmaksua suuremman hinnan, pyytäkää leiritoimistolta leirikuljetusmaksun erotuksen palautusta. Jos olette maksaneet lopullista leirikuljetusmaksua pienemmän hinnan, toimisto lähettää teille laskun erotuksesta. Jos ette ole vielä maksaneet leirilaskua, saatte toimistolta uuden laskun uudella leirikuljetusvalinnalla, ja vanha lasku mitätöityy.

Jos leirin alkuun on alle kaksi viikkoa, leirikuljetusmaksu peritään kokonaisuudessaan, vaikka leirikuljetuksen yksityiskohtia muutettaisiin.

Yhteiskuljetuksen peruutusehdot

Leirikuljetuksen peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian toimistoon sähköpostitse (kurunleirit@gmail.com).

Leirikuljetus peruuntuu automaattisesti, jos koko leiriosallistuminen perutaan.

Leirikuljetuksen peruminen on maksutonta vielä kaksi viikkoa ennen leirin alkamista. Jos olette tällöin jo maksaneet leirikuljetuksen, jo maksettu leirikuljetusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos ette ole vielä maksaneet leirilaskua, saatte toimistolta uuden leirilaskun ilman leirikuljetusta.

Jos leirin alkuun on alle kaksi viikkoa, leirikuljetusmaksu peritään kokonaisuudessaan, vaikka leirikuljetus peruttaisiin.

Huomaa, että leirikuljetusmaksun maksamatta jättäminen tai leirikuljetuksesta pois jääminen ei riitä peruutukseksi! Perumatta jätetty leirikuljetuspaikka laskutetaan, vaikka leiriläinen ei saapuisi leirikuljetukseen. Maksamattomat laskut siirretään kauden lopuksi perintään SVEA-perintätoimistolle.